Praktijk voor fysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Zij observeert, onderzoekt, behandelt en geeft ook voorlichting en advies.

Kinderfysiotherapie

De behandeling is er op gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Daardoor levert kinderfysiotherapie een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in de fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.
Kinderen kunnen problemen hebben in hun bewegend functioneren als gevolg van medische aandoeningen, maar deze kunnen ook samenhangen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van cognitie, taal, sociale interactie of met omgevingsgebonden factoren.

Indicaties voor kinderfysiotherapie

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapeutische behandelingen:

 • Motorische ontwikkelingsproblemen
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Pré- / dysmature kind (te vroeg geborene)
 • Orthopedische aandoeningen/ afwijkingen
 • Neurologische aandoeningen
 • Sensomotorische problemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Schrijfproblemen
 • Jeugdreuma
 • Hypermobiliteit
 • Groei gerelateerde klachten
 • Nek-/hoofdpijnklachten
 • Onverklaarbare klachten (pijnklachten, problemen met bewegen)

Deze indicaties kunnen deel uitmaken van acute problemen of van chronische ziekten en aandoeningen.

Kinderfysiotherapeutische behandeling

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen en met kindvriendelijke materialen die bedoeld zijn om het bewegingsplezier te vergroten en om bepaalde motorische functies aan te spreken.

Het doel van elke behandeling is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat zij hun kind kunnen stimuleren in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

De kinderfysiotherapeuten geven naast individuele behandelingen ook groepstraining voor een specifieke doelgroep. Voor meer informatie kijkt u onder het kopje Fitkids.

Kijk voor meer informatie over kinderfysiotherapie op www.dekinderfysiotherapeut.com

Nieuw bij De Clavers

Scroll naar top