Praktijk voor fysiotherapie

Fitkids en pluskids

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening
Fitkids is opgezet door Stichting Fitkids. De kinderen trainen en bewegen bij Fitkids gedurende een half jaar tot een jaar, onder professionele begeleiding. Bij Fitkids is altijd een kinderfysiotherapeut betrokken.

Tijdens een Fitkids-uur wordt er individueel op fitnessapparatuur en in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Waarom Fitkids?
Fitkids is opgezet voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening die moeite hebben met sporten en bewegen. Tijdens het Fitkidsprogramma leren de kinderen dat bewegen leuk en gezond is. Er wordt getraind in kleine groepjes van maximaal acht kinderen.

Voor wie is Fitkids?
Fitkids is voor kinderen van 6 tot 18 jaar met bijvoorbeeld astma, taaislijmziekte, down syndroom,  diabetes, jeugdreuma, een motorische achterstand, autisme of een aangeboren hartafwijking.
De kinderen worden doorverwezen door een huisarts, kinderarts of andere specialist.

Doel van Fitkids
Bij Fitkids ontdekken kinderen dat bewegen leuk en gezond is. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Het kind wordt gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsprogramma door te gaan met een andere sportactiviteit bij voorkeur in clubverband. Dit is het uiteindelijke doel van Fitkids.

  • Fitkids is op dinsdag van 16.00 – 17.00 uur.
  • Na aanmelding vindt er een individuele intake plaats door de kinderfysiotherapeut.
  • Er wordt gedurende een uur getraind met een groep leeftijdsgenoten (indien mogelijk).
  • Tijdens het sporten zijn er altijd kinderfysiotherapeuten en/of (sport)fysiotherapeuten aanwezig voor de begeleiding.

Pluskids

Een Pluskids-groep bestaat uit kinderen met overgewicht
In dit fitness- en oefenprogramma wordt naast het verbeteren van de fysieke conditie ook gewerkt aan het stimuleren en ontwikkelen van het zelfvertrouwen en plezier in bewegen.

Meer weten over Fitkids of Pluskids?

Neem contact met ons op en vraag naar Marianne Karman of Yvonne Zwartbol via 0113-215802.

Fitkids is een landelijk netwerk waarbij De Clavers is aangesloten

Nieuw bij De Clavers

Scroll naar top