Aanmelden

Zorgt u er voor dat u de volgende gegevens kunt overleggen:

  • Persoonsgegevens
  • Ziektekostenverzekering en aanvullende verzekering
  • Verwijzing van huisarts of specialist (indien van toepassing)

Aanmelding voor fysiotherapie kan zowel met als zonder verwijzing van een arts.

Directe toegankelijkheid

Als u zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut komt, zal deze eerst een screening uitvoeren. Hierin wordt samen met u bepaald, of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling. De screening duurt ±15 minuten. Van de screening wordt, als u daar toestemming voor geeft, een verslag gemaakt voor de huisarts.

Als fysiotherapie nodig is, zal er met uw toestemming eerst een fysiotherapeutisch onderzoek plaatsvinden. Dit omvat naast een lichamelijk onderzoek en functietesten ook het maken van een behandelplan. Het onderzoek volgt zo mogelijk direct aansluitend aan de screening en duurt ± 25 minuten. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten, tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Daarna volgt er nog een rapportage naar de (huis)arts: ± 10 minuten.

In geval van twijfel over de oorzaak van de klacht of in geval van een klacht op de lijst van chronische indicaties (“de lijst Borst”), zal de fysiotherapeut u naar de (huis)arts verwijzen.

Als u voor behandeling in aanmerking komt, zal uw fysiotherapeut met u een afspraak maken. Dit kan zijn met een andere fysiotherapeut dan degene die het onderzoek heeft gedaan, als die beter gespecialiseerd is in het behandelen van uw klacht. Als u zelf voorkeur heeft voor een therapeut, dan zal hier natuurlijk rekening mee worden gehouden.

Vergoeding

De kosten voor fysiotherapie en screening worden meestal vergoed vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. Controleer daarom welke aanvullende verzekering u heeft en hoeveel vergoed wordt voor fysiotherapie.

De kosten voor aandoeningen die staan in de lijst van chronische indicaties worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de verplichte basisverzekering; de eerste 20 keer moet u dus zelf betalen, of worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt de eerste 9 keer (de eerste 18 keer bij een geregistreerd kinderfysiotherapeut) wel vergoed vanuit de verplichte basis-verzekering.
Geef wijzigingen in de verzekering zo spoedig mogelijk door. De fysiotherapeut is niet verantwoordelijk voor overschrijding van uw maximale verzekeringsdekking.

Openingstijden

Maandag  van    07.30 - 21.00 uur

Dinsdag  van     07.30 - 18.00 uur

Woensdag van  07.30 - 21.00 uur

Donderdag van 07.30 - 20.00 uur

Vrijdag van         07.30 - 18.00 uur
Op afspraak kan hiervan worden afgeweken.  

Afmelden

Let op: niet -, of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) afgezegde afspraken mogen niet bij de verzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief 

Afmeldingen kunt u altijd doorgeven. Zowel tijdens de openingstijden van de praktijk, als daarbuiten (dus ook ’s nachts en in het weekend). Als niemand u te woord kan staan, kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

Hygiëne

Wij verzoeken u zelf een handdoek of badlaken mee te nemen, behalve als u behandeld wordt in de vestiging Goes Centrum (Brouwersgang).

Klachten

De Clavers is aangesloten bij de Klachten-regeling van het KNGF. Informatie hierover is beschikbaar in alle vestigingen.

Eigendom

De Clavers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten van De Clavers zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF en de praktijk is HKZ gecertificeerd door de KIWA.

Waarneming/stagiaires

Tijdens de vakantie of bij ziekte van uw fysiotherapeut wordt er naar gestreefd uw behandeling te laten doorlopen door waarnemers of andere collegae in te zetten.
Als er stagiaires werkzaam zijn in De Clavers bestaat de mogelijkheid dat u door hen onderzocht/behandeld wordt. Dit onder toezicht van de stagebegeleider.

Privacy

Voor onze Privacy Policy verwijzen wij u naar onderstaand document. 

Bijbehorende documenten


Sport & Training

Informatie over arbeidsreïntegratie, beweegprogramma's, seniorenfitness en meer »

Webwinkel

Via onze webwinkel Esporta verkopen wij oefenmateriaal en diverse soorten braces »

Nieuws

Facebook
10 september 2020 Fitkids. Iets voor jou?

Fitkids

Lees meer
9 september 2020 Gratis consult kinderfysiotherapie op 22 september a.s.

Heeft u vragen over de motorische ontwikkeling van uw baby of peuter? Meld u aan voor een gratis consult bij onze kinderfysiotherapeuten!

Lees meer
1 juli 2020 De groepen gaan weer van start!

Klaar om weer lekker actief bezig te zijn?

Lees meer